Escape the Mob - Online

მხრიარული გასართობი თამაში სპეციალურად შექმნილია დისტანციურად მომუშავე გუნდებისთვის

1 - 1.5 საათები
შიდა
შემაჯიბრებელი / გამაერთიანებელი
4 - განუსაზღვრელი

შესახებ

ონლაინ კონფერენციის პლატფორმის გამოყენებით, თამაში Escape Mob იწყება იდუმალი ვიდეოთი, რომლებიც გუნდებს აფრთხილებს, რომ ისინი მოხვდნენ არასწორ ადგილზე, ჩართულნი არიან საიდუმლო დავალებაში. მათი მისიაა თავი დააღწიონ ამ ადგილს და გამოიძიონ რა საიდუმლო ამბავში გაეხვნენ.

ამისთვის კი ჭირდებათ საკუთარი მისიის გაცნობიერება, მოვლენათა განვითარების ზუსტად განჭვრეტის და კავშირების აღმოჩენის, მსგავსების უნარების გამომჟღავნება, ასევე, სხვების დარწმუნების უნარი. მოთამაშეებს უწევთ შეზღუდულ დროში იმოქმედონ შემოქმედებითად, გამოავლინონ გამომძიებლის უნარები, საკუთარი მსჯელობის ნათლად ჩამოყალიბების და გადმოცემის უნარები, ჩართონ ფანტაზია, დააკვირდნენ მოვლენებსა და მითითებებს, რათა შეძლონ შეუპოვრად დაამტკიცონ საკთარი სიმართლე.

ონლაინ ფასილიტატორის თავდაპირველი ბრიფინგის შემდეგ, Go Team- ის აპლიკაცია გუნდებს უძღვება მთელი რიგი გამოწვევების წინაშე; მრავალფეროვანი ფოტო, ვიდეო, კრიპტოლოგიური კითხვები და გამოცანები, რომლებიც საბოლოო გამარჯვებამდე მიგიყვანთ. გუნდები იღებენ ქულებს სწორი პასუხებისთვის. გაიმარჯვებს გუნდი, რომელიც ყველაზე მეტ ქულას დააგროვებს.

სწავლების შედეგები

Escape the Mob არის გუნდური შეჭიდულობის გაძლიერებისთვის ძალიან ეფექტური აქტივობა. შეზღუდული დროით, კონკურენტუნარიანი თემითა და მრავალფეროვანი გამოწვევებით, მათ შორის, ფოტო, ვიდეო, კრიპტო კითხვები, შიფერები, სიმბოლოების ალფა გამოცანები, შაბლონის იდენტიფიკაცია, იდუმალი ხმები და თეატრალური წარმოდგენები, გუნდებმა უნდა შეძლონ თავიანთი განსხვავებული ცოდნის გამოყენება და შექმნან კრეატიული გადაწყვეტილებები, ამოხსნას საიდუმლო. თანამშრომლობა საბოლოო მომენტებში იწყება, რათა საბოლოოდ გაარკვიონ კოდი და შეძლონ გაქცევა!

თიმბილდინგის საშუალებით ვლინდება შემდეგი უნარები: კრიტიკული აზროვნება, სიახლეებისაკენ სწრაფვა, გარდაქმნის უნარები, შემოქმედებითი წარმოსახვა, დარწმუნების უნარი, მოქნილობა, კონტაქტის უნარი ადამიანებთან, დავალების ელემენტებს შორის კავშირების აღმოჩენა, დამოუკიდებელი აზროვნების უნარი, მთავარისა და მეორეხარისხოვანის გამოყოფის უნარი, ახალ სიტუაციებზე ადაპტაციის უნარი.

შედეგად მონაწილებს უწევთ დაფიქრდნენ და შეაფასონ საკუთარი შეცდომების, წარუმატებლობისა თუ მიღწეული წარმატების მიზეზები, ადექვატურად შეაფასონ საკუთარი აქტიურობა, საკუთარი შემოქმედებითი ნიჭი, საკუთარი მსჯელობის ნათლად ჩამოყალიბების უნარები.

თიმბილდინგის საშუალებით ფასდება მონაწილეთა არასაკმარისი უნარ-ჩვევები, სუსტი პოტენციალი, არასაკმრისი მხარდაჭერა და ახალი იდეების ნაკლებობა. ეს არის კარგი საშუალება რათა დაეხმაროთ თქვენი გუნდის წევრებს საკუთარი უნარ-ჩვევების სამომავლოდ განვითარებაში და საბოლოოდ მთლიანი გუნდის სრულყოფაში!

remote teams


Remote Team Activity

This activity has been designed for people who work remotely. Your team may be working from home, in different regional office locations or in different countries! Love the theme but want a face to face or hybrid solution? Get in touch to find out how we can customise this experience for your team.

მოითხოვეთ ციტატა