ჯგუფის ფორმირების პროგრამები

სიტუაცია და დროის შერჩევა გუნდის ფორმირების ღონისძიებასთან დაკავშირებით გავლენას ახდენს პროგრამის ეფექტურობაზე. თითოეულ სიტუაციას აქვს თავისი კონკრეტული მოთხოვნა. იმისათვის, რომ მიიღოთ მაქსიმალური შედეგი თქვენი ჯგუფის ფორმირების ღონისძიებიდან, თქვენ უნდა მოარგოთ თქვენი ღონისძიება თქვენს სიტუაციას. ჩვენ დავყავით ჩვენი საქმიანობა ჯგუფის ფორმირების ღონისძიების ტიპიური სიტუაციისა და მოვლენების მიხედვით, რათა დაგეხმაროთ შესაფერისი პროგრამის შერჩევაში. აირჩიეთ და გაეცანით შესაბამის პროგრამებს.