დაგვიკავშირდით

ჩვენ გამოგვარჩევს თანამედროვე მიდგომები, ჩვენი ხედვები და უნიკალური პროდუქტები. ვეხმარებით კომპანიებს გუნდური მუშაობის პრინციპების დანერგვაში, ვეცნობით მათ ღირებულებებს, მოთხოვნებს და საჭიროებებს, შესაბამისად ვგეგმავთ მათზე მორგებულ ღონისძიებებს, რის საფუძველზეც კომპანია დიდ სარგებელს ნახულობს.

კატალისტის საკონტაქტო საქართველოში

Grata DMC