თიმბილდინგის პროგრამები და აქტივობები

ეს არის ჩვენი ყველაზე წარმატებული ღონისძიებების ნაკრები თიმბილდინგის სექტორში. კატალისტის კლიენტებმა, მსოფლიოს გარშემო, კარგად იციან ამ მხიარული და პოპულარული აქტივობების დადებით მხარეები და მიღებული შედეგების მნიშვნელობა, რომელიც გუნდის შეკვრასა და გარდაქმნას ემსახურება.

თიმბილდინგის აქტივობები

გუნდის შექმნის ახალი აქტივობები