The Infinite Loop - Online

დისტანციური თიმბილდინგი თანამშრომლებს გუნდური მუშაობის უნარ-ჩვევების შეძენა გაძლიერებაში ეხმარება

1 - 1.5 საათები
შიდა
შემაჯიბრებელი / გამაერთიანებელი
4 - განუსაზღვრელი

შესახებ

ჰაკერების გუნდი სპეციალურ საიდუმლო მისიაში არიან გამოძახებული. მათი ამოცანაა, დაიცვან ახალგაზრდა ბიჭი შეცდომით დაპატიმრებული კოსმოსური ხომალდით. ახალგაზრდა ბიჭის გადასარჩენად, გუნდმა უნდა გაიაროს კარიბჭე, რომლებიც თავსატეხებით არის ჩაკეტილი და მთელი რიგი დაბრკოლებები უნდა ამოხსნან. თითოეული გუნდი თანამშრომლობს ბრეიქაუთ ჯგუფში ვიდეო კონფერენციებთან დაკავშირებით. თითოეული ენიგმისთვის, გუნდის ერთი წევრი დაინახავს კოსმოსური ხომალდის კარს, 3 დანარჩენს ექნება ენიგმის ბარათი, რომელიც მათ კარების გახსნაში დაეხმარება. კოსმოსური ხომალდის კარზე ვიზუალური გუნდის წევრმა უნდა დააკავშიროს ერთმანეთთან, რასაც სხვადასხვა გუნდის წევრებისთვის ცნობილი გახდა ან დაინახა. გუნდის წევრებმა ენიგმა ბარათებით უნდა გუდასმით მოუსმინონ და დაუსვან სწორი კითხვები, იყვენენ კონცენტრირებულები დეტალებზე, ქონდეთ სწორი კომუნიკაცია და მოსმენის კულტურა, რათა გუნდმა შეძლოს თანამშრომლობით გადაჭრას თითოეული პრობლემა. გუნდი ვერ გადადის შემდეგ ეტაპზე სანამ ვერ შეძლებენ ბიჭის გადარჩენას. კონკურენტუნარიანობა მატულობს, როდესაც გუნდები უყურებენ მთავარ ეკრანს, რაც აჩვენებს თამაშში ყველა გუნდის ქულის ევოლუციას.

სწავლების შედეგები

მსოფლიოში მიმდინარე პანდემიის გამო მეტი და მეტი ორგანიზაცია გადადის დისტანციურ მუშაობაზე, ციფრული ტექნოლოგიების დანერგვაე მომსახურებაში. ორგანიზაციის თანამშრომლებს ვირტუალურ სივცეში მეტი მუშაობა უწევთ. ასევე, ისიც გასათვალისწინებელია, რომ თანამედროვე ბიზნეს-გარემოში უფრო და უფრო მეტი ორგანიზაცია გადადის გუნდების მეშვეობით მართვის სტილზე. როგორ გავზარდოთ ეფექტიანობა ჯგუფების გამოყენებით, როგორც მოვახერხოთ ჯგუფში ერთიანობის შენარჩინობა, სწორი კომუნიკაციის ჩამოყალიბება, თანამშრომლების გაცნობა-დამეგობრება? ძლიერი მასტიმულირებელი ხერხებით, როგორიც არის Infinite Loop ვირტუალურად - სპეციალურად შექმნილია დისტანციურ გუნდებში დინამიკის განვითარების მიზნით. იგი ემყარება რეალურ დროში თანამშრომლობას და რეალურ დროში კომუნიკაციას. ჯგუფის ყველა წევრს აქვს გარკვეული უნარები, მათ აქვთ საერთო მისია და არიან პასუხისმბეგლები საბოლოო მიზანზე, ამიტომ ერთობლივი სწორი მუშაობით, კონცენტრირების მაღალი დონით, და ერთმანეთის აზრის გათვალისწინებით უნდა შეძლონ დაღწევა თამაშიდან. რაც უფრო ზუსტია ვიზუალური ინფორმაციის მქონე მოთამაშე პრობლემის აღწერისას, მით უფრო სწრაფად იწერენ წერილობით ინფორმაციას თანაგუნდელები და პოულობენ გამოსავალს. ისინი ეცნობიან ჯგუფში თითოეულ ინდივიდს და თუ როგორ შეუძლიათ გუნდურად უფრო ეფექტურად იმუშაონ. Infinite Loop– ს აქვს სწავლის ძლიერი მეთოდი, ამან შეიძლება საკმაოდ ძლიერად გააუმჯობესოს კომპანიის შედეგები და ორგანიზაციაში კლიმატი პოზიტიურად შეცვალოს. თამაშის პროგრესით გუნდები აუმჯობესებენ კომუნიკაციისა და პრობლემების გადაჭრის კოლაბორაციულ უნარებს. გუნდური მუშაობა თანამშრომლებს შორის ურთიერთობის კარგ საშუალებას იძლევა, რაც კომუნიკაციის გაუმჯობესებას უწყობს ხელს და უზრუნველყოფს თანამშრომლეთა გუნდური შეჭიდულობის ჩამოყალიბებას, თანამშრომელთა მხრიდან ინიციატივისა და კრეატიული იდეების წარმოშობას. ვირტუალური თიმბილდინგის საშუალებით თანამშრომლებს შეუძლიათ განსაზღვრონ კრიტიკულ შემთხვევაში, ვის რა ტიპის დახმარებაზე შეიძლება მიმართონ, რაც საბოლოო ჯამში ორგანიზაციის წარმატებულ ფუნქციონირებაში შეუწყობს ხელს. Infinite Loop მრავალმხრივი და მძლავრი იარაღია რთული საკითხების განხილვისთვის, რაც გავლენას ახდენს თანამედროვე ბიზნესზე, რომელიც მუშაობს დისტანციურ გუნდებთან, მუშაობს სწრაფი მეთოდოლოგიების გამოყენებით.

remote team building

Remote Team Activity

This activity has been designed for people who work remotely. Your team may be working from home, in different regional office locations or in different countries! . Get in touch to find out how we can customise this experience for your team.

მოითხოვეთ ციტატა