Go Team

განძის ინტერაქტიული და მაღალტექნოლოგიური ძიება

1 - 4 საათები
ღია სივრცე
შემაჯიბრებელი / გამაერთიანებელი
10 - განუსაზღვრელი

შესახებ

ტაბლეტებზე დაყენებული აპლიკაცია Go Team წარმოადგენს უნიკალურ გზამკვლევს, რომელიც ეხმარება მოთამაშეებს მოძებნონ დანიშნულების ადგილი. მას შემდეგ რაც მოთამაშეები მიაღწევენ საბოლოო პუნქტს, მათ უნდა შეძლონ და ერთიანი ძალებით ამოხსნან GPS-ზე დაფუძნებული კითხვები, მინიშნებები და შესავსები სურათები.

მყისიერი განახლება

განახლებული ინფორმაცია, უკუკავშირი და ქულები მოცემულია რეალურ დროში იმის პარალელურად, თუ რა წარმატებით აგრძელებენ გუნდები ამ არაჩვეულებრივ თავგადასავალს. თავად „შტაბ-ბინაში“ თითოეულ გუნდზე მიმდინარეობს დაკვირვება და მათ შესაბამისად მიეცემათ ბონუს-მისიები სტრატეგიული პუნქტების გავლისას.

მორგებული გადაწყვეტა

ეს კრეატიული პლატფორმა მორგებულია ნებისმიერ შესაძლებლობისა და ლანდშაფტის სახეობას. „მიდი, გუნდო!“ აქტივობის მონაწილეებს ძიების გაგძელება ხან მოფუსფუსე ქალაქებში მოუწევთ, ხანაც გაუვალ ბილიკებსა და ტყიან ადგილებზე ან სულაც წყლის იდუმალ სივრცეში.

ადაპტაცია

Go Team აპლიკაციას შეუძლია ნებისმიერი რაოდენობის გუნდებს მიაღებინოს აქტივობაში მონაწილეობა. ამასთან, აპლიკაცია აწესებს თანაბარ დისტანციას და სახავს გზებს სხვადასხვა თავსატეხისათვის. ეს საჭიროა იმისათვის, რომ სტრატეგიულ ადგილებზე ბევრი მოთამაშის არასასურველი თავშეყრა იქნას თავიდან აცილებული და თამაშის მონაწილეები გაერიდონ პოტენციურად საშიშ ზონებს.

Go Team აქტივობაზე დამატებითი ინფორმაციის მიყევით ბმულს www.goteam.guru

Go Team - გუნდური შეკავშირების ინოვაციური აქტივობა ერწყმის თანამედროვე ტექნოლოგიას

სწავლების შედეგები

Go Team is well know for its ability to facilitate improved communication in the group as it encourages open communication and discussion. It improves relationships and in turn the quality of work produced. Go Team also motivates employees by creating a level playing field where everyone is free to express their ideas and opinions and ultimately motivating them to take on new challenges. Go Team takes teams outside their normal work environment and encourages them to think creatively. Working with others who they may not normally work with breaks down barriers and builds trust factors between employees and inspires creativity and fresh thinking. The challenges in the Go Team app ensure that participants develop problem solving skills. Teams learn that failure can lead to success as they modify the way they approach a challenge, thinking rationally and strategically to change and improve their process.

For more information on Go Team visit www.goteam.guru

Related Testimonial

Participants of the Go Team adventures in Sigulda returned in a very good mood and pleased by the very well-prepared, thoughtfully arranged event. Everyone was able to choose how much they want to walk and how many things they want to see from Sigulda. Everyone was filled with positive emotions, satisfied with event organization and very well-spent day.

Evija Dreimane
Ernst & Young Baltic

მოითხოვეთ ციტატა