ეფექტური კომუნიკაცია

მიაწოდეთ ინფორმაცია მოკლედ და ნათლად, ისეთი სახით რომ თქვენი აუდიტორიისათვის გასაგები იყოს.

კომუნიკაციის ფორმა მისაღები უნდა იყოსშუამავალთათვის. კომუნიკაცია ორმხრივი პროცესია.აქტიური და ემპათიური მოსმენა, ისეთივე მნიშვნელოვიანია კომუნიკაციის დროს, როგორც საუბარი და მთავარი სათქმელის გადაცემა. ასე რომ, სხვა ადამიანების თვალსაზრისის ჭვრეტა და მათი თვალით შეფასების უნარი, ურთიერთობების ხარისხის გაუმჯობესების გასაღებია.

ისაუბრეთ მოკლედ და გასაგებად, თქვენი აუდიტორიისათვის ‘’შესაბამის ენაზე?’’

თქვენი მესიჯი თავისუფლად უნდა მიედინებოდეს, საერთო ტონი კითანმიმდევრული უნდა იყოს და განსახილველ თემასთან შესაბამისობაში მოდიოდეს. დარწმუნდით, რომ თქვენი მესიჯი კონკრეტულია,(გადმოსცემს კონკრეტულ სურათს) მოიცავს მხოლოდ იმ ინფორმაციას რისი მიწოდებაც თქვენ გსურთ და ზედმეტი უსარგებლო საკითხებით არ დააბნევთ მსმენელს. თქვენი მესიჯი უნდა იყოს კომლექსური და სრული, თქვენ აუდიტორიას უნდა მიაწოდოთ ამომწურავი ინფორმაცია და ამით მისცეთ საშუალება საჭიროების შემთხვევაში განახორციელონ შესაბამისი ქმედებები. ეფექტური კომუნიკაციისათვის ხმის ტონი და სხეულის ენა უაღრესად მნიშვნელოვანია. სიფრთხილით მოეკიდეთ ინტონაციის ცვალებადობას და თქვენი სხეულის მდგომარეობას (იგულისხმება პოზა) გაითვალისწინეთ საკითხის დასმის ფორმა და იყავით ყურადღებით ამ პროცესში, დარწმუნდით, რომ თქვენ სათქმელს აუდიტორია მიიღებს პოზიტიურ კონტექსტში, მსმენელს ნდობით აღავსებს და დისკუსიაში მონაწილეობისათვის წაახალისებს.

ჯგუფის ფორმირების გამოცდილებაზე დამყარებული სწავლება, აქტივობებიდა ბიზნეს თამაშები, ეფექტური ბიზნეს კომუნიკაციის მოდელირებაში გვეხმარება..

გადაეშვით ვირტუალურ - რეალურ თამაშშიგანიცადეთ რეალური შეგრძნებები.

თეთრ ქუდიანი ჰაკერების (white hat hackers) გუნდი სპეციალურიმისიის შესასრულებლად მოიხმეს, თამაშის დაწყებამდე ერთი ღამით ადრე, ახალგაზრდა მამაკაცმა, საეჭვო კომპანიისაგან“The Odyssey”. ვირტუალური თამაშებისათვის განკუთვნილი ყურსასმენი შეიძინა, როცა ყურსასმენი გაიკეთა მოულოდნელად მისი ნების საწინააღმდეგოდვირტუალურ სამყაროში ფიზიკურად გადაინაცვლა, (ვირტუალურმა სამყარომ თამაშში ფიზიკურად ჩაითრია) გუნდის მისია ახალგაზრდა კაცის გადარჩენაში მდგომარეობს, მათ უნდა იმოძრაონ ფიზიკურ და ირეალურ სამყაროს შორის, იპოვონ მინიშნებები, მინიშნებების საშუალებით კი იპოვონ ტყვედ ჩავარდნილი მამაკაცი და დაბრუნონ რეალურ სამყაროში.

ჯგუფის ერთ ერთი წევრი ატარებს VR ყურსასმენს, ვირტუალური სამყაროს აღწერის მიზნით, ,ამავდროულად ჯგუფის წევრებს აქვთ მთელი რიგიმოდულების ნაკრები, მათიმეშვეობით და White Hatsგზამკვლევი სახელმძღვანელოს დახმარებითსხვადასხვა ოთახის კარის გაღებაა შესაძლებელი. როგორც კი გუნდი იფიქრებს, რომ ყველაფერი დასრულდა,მომენტალურად თამაშის ახალ საფეხურზე ინაცვლებს და გადის იგივე ოთახებს, სადაც ბევრად უფრო რთული საკეტების სისტემა ხვდება. თამაშის მიზანი, ჯგუფებს შორის კონკურენციის წარმოშობაა, მთავარ ეკრანზე კი ერთი თამაშის განმავლობაში. ორი ჯგუფის ევოლუცია (განვითარება)აქტივობა იქნება წარმოდგენილი.

The Infinite Loop (უსასრულო მარყუჟი) ეს არის ფრთხილი, გაუმჯობესებაზე ორიენტირებული მენეჯმენტის ძლიერი ბიზნეს თამაში, დაფუძნებულია რეალურ დროში მიმდინარე კოლაბორაციაზე და კომუნიკაციაზე, რაც უფრო ზუსტად აღწერს მოთამაშე პრობლემას ვირტუალურ სამყაროში, მით უფრო სწრაფად პოულობს ჯგუფი გამოსავალს რეალურ სამყაროში.The Infinite Loop-ს აქვს საკმაოდ ძლიერი სწავლების მეთოდი.განმეორებითობაზე დაფუძნებული სწავლება,რომელიც შერწყმულია უწყვეტ უკუკავშირთან, განვითარებასთან, ჯგუფს პრობლემის ეფექტურად გადაჭრის საშუალებას აძლევს.The Infinite Loop გახლავთ მრავალმხრივი დაძლიერი ინსტრუმენტი, რთული საკითხების განხილვისათვის და თავის მხრივ ახდენს გავლენას დისტანციურ ჯგუფებთან მომუშავე თანამედროვე ბიზნესზე,რომლებიც მუშაობისმოქნილმეთოდს ირჩევენ.

Look at this selection of related popular programs.
Need help in deciding? Looking for something else?

Get in Touch

Related Articles