Chain Reaction - Remote

ჯაჭვური რეაქცია - დისტანციური თიმბონდინგი კონფიგურაციათა სერიის შექმნაზე

1 - 3 საათები
შიდა
გამაერთიანებელი
4 - განუსაზღვრელი

შესახებ

დისტანციური გუნდები იკრიბებიან ვირტუალურ სივრცეში, თითოეული მონაწილე სახლიდან მარტო ან ოჯახის წევრებსი დახმარებით ცდილობს რუბი გოლდბერგის სტილის აპარატის შექმნას, რომელიც შედგება ჩვეულებრივი საყოფაცხოვრებო ნივთებისგან, სხვადასხვა რეკვიზიტებისგან, ნებისმიერი მასალისგან რომელიც გამოადგებათ ჯაჭვური რეაქციის თამაშისათვის. ღონისძიების დაწყებამდე მონაწილეები მიიღებენ წინასწარ ინფორმაციას და ნივთების ჩამონათვალს, რომლებიც უნდა მოიძიონ და შეკრიბონ სახლში დღის განმავლობაში. მონაწილეები უერთდებიან საქმიანობას ონლაინ კონფერენციის საშუალებით და უყურებენ ინსპირაციულ ტრენინგის ვიდეოს, რომ მიიღონ თავიანთი შემოქმედებითი იდეები. ინდივიდები ჯგუფს უჩვენებენ მათ მიერ შეგროვებულ ნივთებს. გუნდი განიხილავს, თუ როგორ შეიძლება გამოყენებული იქნას თითოეული ელემენტი და როგორ შეიმუშაონ საერთო გეგმა. ინდივიდები აპირებენ შექმნან მარტივი მანქანები. ისინი შეამოწმებენ და არეგულირებენ კორექტირებას, გუნდში ესაუბრებიან სხვებს, რომ იპოვონ შესაძლო ინოვაციური ვარიანტები ან კონსტრუქციული გადაწყვეტილებები. შემდეგ დროა ვირტუალურად დააკავშირონ კონფიგურაციები უფრო სახალისო, კრეატიულ იდეებთან. დაბოლოს, როდესაც ყველანი მზად არიან, ერთად ტესტავენ მათ მიერ შექმნილ გოლდბერგის აპარატს. გამოყოფენ გუნდებს, შეისწავლიან შემოქმედებითი აზროვნებისა და თანამშრომლობის მნიშვნელობას, რათა შექმნან ვირტუალური ჯაჭვური რეაქცია.

სწავლების შედეგები

ჯაჭვური რეაქცია - სპეციალურად შექმნილია დისტანციური გუნდების ჩართულობისა და კონცენტრაციის მობილიზებისთვის. საჭიროა კრეატიული აზროვნება, ინტელექტურობა, უნარი და ნიჭი, რომ შეიქმნას კონტექსტი, ნამდვილად wow ეფექტით. გრაფიკული მოქმედება დაგეგმილი მნიშვნელობის გასაუმჯობესებლად, ისევე როგორც კონცეფციების დაფიქსირება. გუნდის წევრებს შეუძლიათ გამოთქვან და ერთმანეთს გაუზიარონ იდეები, განიხილონ თითოეული მიდგომა, მათი დადებით და უარყოფითი მხარეები. ამ ტიპის თანამშრომლობა მათ უბიძგებს გახდნენ საუკეთესოები გუნდის წევრებს შორის. თამაშის დროს გუნდის წევრები ერთმანეთს მხარს უჭერენ და ერთმანეთთან ჰარმონიულად ურთიერთობენ საერთო მიზნის და დავალების შესასრულებლად, საბოლოოდ კი ისინი ხდებიან ლოიალურები ორგანიზაციის მიმართ.

Team Building for remote teams

Remote Team Activity

This activity has been designed especially for remote teams. If your team can't be in the same city or the same physical space, its a great way to engage, motivate and connect your team. Using an online conferencing tool, our skilled facilitators will be there to guide your participants throughout the experience and lead a debrief afterwards to maximise learning outcomes. Get in touch to find out how we can customise this experience for your remote team.

მოითხოვეთ ციტატა