Impact

იმოქმედეთ თქვენს გუნდთან ერთად მდგრადი მომავლის შესაქმნელად

1 - 2 საათები
დახურული და ღია სივრცე
გამაერთიანებელი
4 - განუსაზღვრელი

შესახებ

„IMPACT“ თიმბილდინგის აპლიკაციაზე დაფუძნებულიაქტივობაა, რომელსაც თამაშობენ გუნდები პირისპირ, დისტანციურად ან მრავალ-ლოკაციურ ჰიბრიდულ ვითარებაში. გაცემაზე ორიენტირებული თამაში „Impact“ ნიშანს ტოვებს მსოფლიოზე, რადგან ის პირდაპირ არის ორიენტირებული გაეროს მდგრადი განვითარების 17 მიზანზე. ეს არის თიმბილდინგის ძალიან საინტერესო თამაში, რომელიც შექმნილია უკეთესი მომავლის მისაღებად გეგმის გააზრებისთვის. დასაწყისში მონაწილეები იღებენ ინფორმაციას გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ შემდეგ კი იღებენ ტაბლეტს ფაქტიური შედეგების მიღებისთვის მუშაობის დასაწყებად. ჩელენჯების სერიის გავლასთან ერთად გუნდები გადიან დონეებს. ყველა ჩელენჯი უკავშირდება გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებს (სიღარიბის აღმოფხვრა, ნულოვანი შიმშილი, კლიმატის ცვლილების საწინააღმდეგო ქმედებები და სხვ.). თამაში შედგება მენტალური, ფიზიკური და აქტიური დავალებებისგან და სირთულის რამდენიმე დონისგან. აპლიკაციას გუნდები გადაჰყავს სხვადასხვა დავალებაზე, რა დროსაც ისინი ქულებს აგროვებენ და ლიდერების დაფაზე სულ უფრო და უფრო ზედა პოზიციებზე ადიან, ამავდროულად იღებენ ცოდნას გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების შესახებ და ქმნიან მეტად მდგრად მომავალს ყველასთვის.

სწავლების შედეგები

გუნდის წევრები ერთად მუშაობენ თამაშის გასააზრებლად და გუნდის ორიგინალური სტრატეგიის შესამუშავებლად. ისინი სწავლობენ, რომ ინოვაციური აზროვნება და ეფექტური კომუნიკაციის უნარი დაეხმარება მათ დაწინაურებაში. მოსმენის და საუბრის უნარები იდეების გასაზიარებლად მათ ჩელენჯების წარმატებით გავლაში დაეხმარება. ნდობის დონეც იზრდება გუნდების მიერ ერთმანეთის ძლიერი მხარეების მრავალფეროვნების პატივისცემის შესწავლასთან და უფრო დიდი საერთო მიზნის მიღწევისთვის შრომასთან ერთად. ეს მიზანია მსოფლიოს გაუმჯობესება.

„IMPACT“ ძალიან სახალისო თამაშია“ ის გუნდებს სიამოვნებას და ერთად მუშაობის სიხალისეს მატებს. რაც კიდევ უფრო მეტად მნიშვნელოვანია, მონაწილეები სწავლობენ გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნებ და იმას, თუ როგორ შეუძლიათ გაიუმჯობესონ ცხოვრების სტილი იმისათვის, რომ ყველასთვის უკეთესი მომავალი შექმნან.

კორპორატიული სოციალური პასუხისმგებლობის შედეგები

ამ აქტივობაში თქვენი გუნდი დაწინაურდება ორგანიზაციისთვის B1G1 სტატუსის მინიჭებით. B1G1 მოიცავს მდგრადი განვითარების სამ მიზანს: აქტიური ეკონომიკა, ლამაზი საზოგადოება, სუფთა დედამიწა, რაც ერთად მდგრადი განვითარების ჩვიდმეტივე მიზანს ეხება. ღონისძიების პროცესში კეთდება დონაციები, რაც უზრუნველყოფს შესაბამის გავლენას და მონაწილეების მიერ მეტად მდგრადი მომავლის შექმნას.

together apartდისტანციური - ჰიბრიდული - მრავალლოკაციური

ეს აქტივობა შეიქმნა პირისპირ, დისტანციური, ჰიბრიდული და სხვადასხვა ადგილმდებარეობაზე მყოფი გუნდებისთვის. თუ თქვენი გუნდი სახლიდან მუშაობს, სხვადასხვა რეგიონალურ ოფისებში ან სხვადასხვა ქვეყნებში, მოიკითხეთ ჩვენთან ამ აქტივობის დისტანციური ან ჰიბრიდული ვერსია. დაგვიკავშირდით რათა გაიგოთ, როგორ მოვარგებთ ამ გამოცდილებას თქვენს გუნდზე.

მოითხოვეთ ციტატა