The Phoenix Project

ფენიქსი - ჰიბრიდული გუნდი

1 - 1.5 საათები
დახურული და ღია სივრცე
შემაჯიბრებელი / გამაერთიანებელი
4 - განუსაზღვრელი

შესახებ

ფენიქსის პროექტი - არის ჰიბრიდული გუნდური შეჭიდულობის, გუნდის წევრების განვითარებისა და გაძლიერებისთვის შექმნილი აქტივობა, რომელიც მონაწილეებს საშუალებას აძლევს წარმატებით ითანამშრომლონ დისტანციურად მომუშავე კოლეგებთან. ღონისძიების პროესში გუნდები მუშაობენ გამშვები პუნქტების მოძიებასა და სწორად განლაგების სტრატეგიაზე, მონაწილეებმა უნდა შეძლონ 12 ბუმბულის მოძიება და ფენიქსის ბუდის ადგილმდებარეობის დადგენა. თიმბილდინგის დროს მოთამაშეები ინაწილებენ "მონადირეების" როლს, რომელსაც ხელმძღვანელობენ GPS აპლიკაციის მეშვეობით. თიმბილდინგის მონაწილეების ნაწილი ბაზიდან მუშაობს, ნაწილი კი სახლებში არიან შეკრებილები და ცდილობენ გამოწვევებს ერთდროულად გაუმკლავდნენ. ყოველი გადალახული დაბრკოლების შედეგად მონაწილეები აგროვებენ საჭირო ნივთებს, წარუმატებელი სვლები კი მეტი რესურსის ინვესტიციას მოითხოვს. მხოლოდ ერთად მუშაობით გუნდს შეუძლია დაასრულოს თავისი მოგზაურობა და დააგოროვოს მაქსიმალური ქულა. საბოლოოდ კი, ყველაზე მარტივად გამარჯვებამდე მიდის ის გუნდი, რომელსაც ყველაზე სხარტად მოაზროვნე წევრები ყავს, რომლებსაც კომუნიკაცია სხვა გუნდებთან ყველაზე ეფექტურად გამოსდით, რომლებსაც შეუძლიათ როლების სწორად გადანაწილება და რთული სიტუაციების გამკლავება!

სწავლების შედეგები

ფენიქსის პროექტი - არის გუნდური მხიარული და მიმზიდველი აქტივობა. იმისათვის, რომ ვიყოთ წარმატებული, გუნდის წევრებმა უნდა შეიმუშაონ სწრაფი თანამშრომლობის სტრატეგია, რომელიც მაქსიმალურად ეფექტურად იყენებს მათი გუნდის ფიზიკურ და ვირტუალურ შესაძლებლობებს. გუნდის დინამიკა და როლების გაცნობიერება საჭიროა ინფორმაციის ეფექტურად შეგროვებასა და გაზიარებაში. დრო შეზღუდულია. იმის განსაზღვრა, თუ როგორ უნდა დავაგროვოთ მაქსიმალური ქულა და გამოვიყენოთ მთავარი გასაღების - ოქროს ბუმბულის ამოღების გარეშე, მოითხოვს გარკვეულ წარმატებულ კომუნიკაციას და თანამშრომლობას სხვა გუნდების წევრებთან. ფენიქსის პროექტი იდეალური პროგრამაა დისტანციურად მომუშავე გუნდებისთვის, მათ შორის კომუნიკაციის განვითარება-გაუმჯობესების მიმართულებით. მისი მიზანია შექმნას პატივისცემით გამსჭვალული, გულწრფელი და ღია თანამშრომლობაზე ორიენტირებული ძლიერი გუნდი.

together apartდისტანციური - ჰიბრიდული - მრავალლოკაციური

ეს აქტივობა შეიქმნა პირისპირ, დისტანციური, ჰიბრიდული და სხვადასხვა ადგილმდებარეობაზე მყოფი გუნდებისთვის. თუ თქვენი გუნდი სახლიდან მუშაობს, სხვადასხვა რეგიონალურ ოფისებში ან სხვადასხვა ქვეყნებში, მოიკითხეთ ჩვენთან ამ აქტივობის დისტანციური ან ჰიბრიდული ვერსია. დაგვიკავშირდით რათა გაიგოთ, როგორ მოვარგებთ ამ გამოცდილებას თქვენს გუნდზე.

მოითხოვეთ ციტატა