დაჯავშნეთ დემო ვერსია

დაუკავშირდით თქვენს მეგობრულ გუნდს დღესვე, თიმბილდინგის დისტანციური აქტივობის უფასო დემო ვერსიისთვის!

გზავნილში მიუთითეთ შემდეგი ინფორმაცია:

  • თქვენი სასურველი თარიღები*
  • მონაწილეების რაოდენობა

*თარიღები ხელმისაწვდომი უნდა იყოს

Grata DMC

catalyst happy clients

40,000

clients motivating and enhancing their teams with Catalyst Team Building.