მუსიკალური და რითმული ღონისძიებები

გამოხატეთ გაოცება თქვენი გუნდის მიღწევებით არაჩვეულებრივი მუსიკალური და რითმული ღონისძიებებით. თქვენ თვალებს და ყურებს ვერ დაუჯერებთ!
 • "კრეშჩენდო"

  საათზე ნაკლებ დროში, თქვენი გუნდი ნამდვილი ორკესტრი გახდება!

 • "როკის კერპი"

  წარმოაჩინეთ თქვენი ნიჭი - გუნდები მართავენ საკუთარ „x-ფაქტორის“ წარმოდგენებს.

 • "საზეიმო მუსიკა"

  დასარტყამი ინსტრუმენტების მუსიკის ხარჯეფექტიანი აქტივობა გუნდის მოტივაციის ასამაღლებლად.

 • გაორკესტრება!

  თამამად გადალახეთ შესაძლებლობების ზღვარი და გახდით სრულფასოვანი სიმფონიური ორკესტრი სულ რაღაც ორ საათში!

 • „აამღერეთ ჯართი“

  ეს არის გადამუშავებული იდეებისადმი შთაგონებით მიდგომა და ყოფითი ნივთების ხელახალი დაბადება მუსიკალურად აწყობილი ორკესტრირების მეშვეობით.

 • „მსოფლიო რიტმები“

  "მსოფლიო რიტმები" - ეს არის მსოფლიოს დასარტყამი ინსტრუმენტებითა და ცეკვებით შექმნილი მულტიკულტურული კოქტეილი, რის ფონზეც გუნდებს სრულიად ახალ სიმაღლეზე აყავთ სამბას დაკვრა.

 • „რიტმის ძალა“

  იყენებს რა სამბას გადამდებ რიტმს, აქტივობა „რიტმის ძალა“, ცალკეული პირებისაგან შემდგარ გუნდს უმალ გადააქცევს დასარტყამი ინსტრუმენტების ერთიან და გიგანტურ ანსამბლად.

 • „ქუჩის რიტმები“

  გუნდები წარმოადგენენ ქუჩის მუსიკალურ მოძიგძიგე წარმოდგენებს გადამუშავებული მასალისაგან შექმნილი ინსტრუმენტებით.